Skrattgas: lustgas, en gas som kan orsaka generell anestesi. Lustgas ges ibland i sällskap med andra bedövningsmedel men det används aldrig idag som det enda anestetiska medlet eftersom koncentrationen av lustgas som behövs för att producera anestesi ligger nära koncentrationen som allvarligt sänker blodets syrenivå och skapar ett farligt tillstånd av hypoxi.

Lustgas tänkte i anestesiologins historia. I 1840 en tandläkare som heter Horace Wells hade tanken att, med den nyligen upptäckta “spännande eller skrattar gas”, tänder kan extraheras utan smärta. Under sitt inflytande hade han en av sina egna tänder drog i 1844 och efteråt ofta används lustgas i sin praktik. Vid Massachusetts General Hospital gav Wells en demonstration med en patient. Det gick inte så bra. Patienten led stor smärta. Wells blev deprimerad, beroende (till kloroform, ett annat bedövningsmedel) och 1848 begick självmord.