Reptiler är luftandning, kallblodiga ryggradsdjur som har fjällande kroppar snarare än hår eller fjädrar; de flesta reptilarter är äggläggning, men vissa “squamates”-ödlor, ormar och mask — ödlor-föda levande unga. Den tidigaste reptilen sägs vanligtvis ha varit Hylonomus (en så kallad “skogsmus”), som bodde omkring 315 miljoner år sedan och liknade samtida ödlor. “Reptil” är en tvetydig kategori: Det hänvisar vanligtvis till ödlor, ormar, sköldpaddor, alligatorer och krokodiler, men att vara genetiskt konsekvent bör också inkludera fåglar, eftersom krokodiler är närmare besläktade med fåglar än ödlor, ormar eller sköldpaddor. Sköldpaddor är så genetiskt distinkta — de är den enda överlevande medlemmen av den evolutionära trädets Anapsidgren – att många forskare rekommenderar att de behandlas som sin egen klass (Chelonia) på lika villkor med fåglar, däggdjur, amfibier, fisk och reptil. Vissa forskare skulle också höja krokodiler till klassnivå.

Globalt är 989 arter av reptiler, eller nästan 20 procent av utvärderade arter, hotade eller utsatta för utrotning, enligt International Union for Conservation of Nature ‘ s Red List.